Sdružení obcí Rýmařovska získalo, po úspěšném podání žádosti na projekt „Pokračujeme v rozvoji Rýmařovska“, dotaci ve výši 96 800,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nesl název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“. Jak je v názvu projektu ukryto, jedná se o podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko, především jde o příspěvek na mzdy. Manažer se podílí na tvorbě propagačních materiálů, bude nápomocný při zpracování projektových žádostí do národních a evropských fondů, nadačních fondů apod. Zpracování projektů se bude týkat převážně místních podnikatelských subjektů, zemědělských subjektů, obcí, škol a neziskových organizací. Dále bude zajišťovat potřebná školení pro členy mikroregionu, podnikatele a veřejnost.

  logo kraj a rymarovsko

  ovčárnaInformační centrum, které funguje 24 hodin denně, je pro vás otevřeno na Ovčárně! Stačí vstoupit na recepci Hotelu VZ Ovčárna a dozvíte se, co potřebujete. „Íčko“ non stop je v hotelu od 14. prosince 2015. Najdete zde na stojanech nejen tiskoviny v několika jazykových mutacích týkající se služeb hotelu samotného, ale i mapy pro zimní sporty, pěší turistiku či cykloturistiku a samozřejmě průvodce.

  Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podala v říjnu 2015 žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci dotačního titulu „Podpora Místních akčních skupin“. Žádost s názvem „Komunitně vedený rozvoj na Rýmařovsku“ byla úspěšná a může být realizována.

  Cílem projektu je přispět k rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje a podpořit komunitní rozvoj venkova na Rýmařovsku. Některé obce a podnikatelé na území regionu nedisponují dostatečnou personální kapacitou a proto nejsou schopny bez rady odborníka žádat o finanční podporu z podpůrných programů. Specifickým cílem projektu je nadále podporovat komunitně vedený rozvoj regionu jako celku a zajistit činnost manažerů, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova.

  Realizací projektu by se měl náš region připravit na čerpání finančních prostředků z národních i strukturálních fondů pro období let 2014-2020.

  logo msk

  Sdružení obcí Rýmařovska získalo po úspěšném podání žádosti dotaci 75 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotační program nesl název „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“. Název projektu je „Rozvoj mikroregionu Rýmařovska“ a jak je v názvu ukryto, jedná se o podporu stávající pozice manažera mikroregionu, který pomůže se podílet na tvorbě propagačních materiálů, bude nápomocný při zpracování projektů do národních a evropských fondů, nadačních fondů apod. Zpracování projektů se bude týkat převážně místních podnikatelských subjektů, zemědělských subjektů, obcí a neziskových organizací. Dále bude zajišťovat potřebná školení pro členy mikroregionu i širokou veřejnost a podílet se na tvorbě nových strategií obcí a Sdružení obcí Rýmařovska pro roky 2014 – 2020.

  logo kraj a rymarovsko

  Rýmařovsko