Sochy sv. Jana Nepomuckého

  Sv. Jan Nepomucký na nám. Míru v RýmařověSvatý Jan Nepomucký -  kněz v rochetě (obřadní bílé plátěné roucho po kolena, se širokými rukávy) a s biretem (pokrývka hlavy vyztužená diagonálními žebry), s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí kříž s ukřižovaným Kristem, případně ještě palmovou ratolest (symbol vítězství).
  Sochy stojí na svých místech většinou již od osmnáctého století, a to nejen v českých zemích, ale i v mnoha dalších v Evropě a také např. v Latinské Americe.Za svatého byl Jan Nepomucký prohlášen nejen na základě legend, ale zejména také v návaznosti na „zázrak", k němuž došlo při exhumaci ostatků těla Jana z Pomuku v roce 1719. Tehdy komise složená z vysokých církevních funkcionářů, ale i lékařů a chirurgů, právníků a šlechticů konstatovala, že kus načervenalé tkáně, která byla nalezena uvnitř exhumované lebky, je světcův jazyk. Všichni z přítomných pak nabyli přesvědčení, že jazyk se nemohl zachovat po dobu více než tři století od Janovy smrti přirozenou cestou, nýbrž zřejmým zázrakem, jehož příčinou a podstatou bylo zachování zpovědního tajemství ve smyslu tehdejší legendy o Janovi.

  Údajný Janův jazyk navíc po tom, co ho políbil světící biskup, změnil barvu na šarlatovou a poněkud naběhl. V této podobě pak byl uložen do monstrance a uctíván jako relikvie; odhaduje se, že do roku 1866 ji přišlo uctít (a políbit) skoro sedm milionů věřících.

  Osud připravil Janovi z Pomuku, jak se budoucí svatý ve skutečnosti jmenoval, krutou mučednickou smrt, jako mnoha jiným středověkým osobnostem. Jan zastával funkci generálního vikáře, tedy jakéhosi náměstka pražského arcibiskupa. Dostal se do sporu o kompetence mezi světskou a církevní mocí, mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Po neúspěchu jedné z intrik vedených králem proti arcibiskupovi se panovník rozzuřil a poručil, aby zatkli arcibiskupa a všechny církevní hodnostáře v jeho okolí. byl spolu s dalšími několika hodnostáři vyslýchán. Král Václav IV. si přál být útrpnému vyslýchání osobně přítomen. Nejkrutěji ze všech byl za osobního přispění samotného krále mučen Johann. Václav IV. si postupně uvědomoval možné následky svého chování, proto chtěl všechny propustit pod přísahou mlčení. Johánek však již přísahat nemohl, strašlivé utrpení nepřežil. Král nechal umučeného svázat do kozelce a za pomoci kata ho osobně shodil z Karlova mostu do Vltavy. Stalo se tak v noci 20. března 1393. Po pětadvaceti dnech vynesla voda tělo na břeh, mrtvého se ujali řeholníci z kláštera v Dušní ulici a pohřbili ho při kostele Sv. Kříže Většího, v roce 1396 pak byly jeho ostatky přeneseny do chrámu sv. Víta.

  Sv. Jan Nepomucký v Horním MěstěSv. Jan Nepomucký ve Staré VsiSocha sv. Jana Nepomuckého v Břidličné. Foto I. Dokoupil, 2005.

  Tím ovšem celá historie neskončila - zájemce o bližší informace odkazujeme na naši „Knihovnu stránek", kde najdou článek „Pohnutá historie jednoho svatého", z kterého vychází i tento text.

  Na Rýmařovsku najdeme řadu uměleckých ztvárnění podob tohoto světce. Jde např. o obraz J. K. Handkeho z roku 1729 v kostele sv. Michaela a známou pískovcovou sochu na náměstí Míru v Rýmařově, vytvořenou Severinem Tischlerem v roce 1736. Lidovou dřevěnou barokní plastiku Jana je možné si prohlédnout v Městském muzeu. Své Jany Nepomucké mají i v Horním Městě - v kostele Maří Magdaleny obraz J. Zinka ze 40. let 18. století a kvalitní barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 v neobvyklé póze - s biretem v levé ruce. Také ve Staré Vsi je Janova socha z konce 18. století prostovlasá, s biretem v pravé ruce. Na náměstí v Břidličné stojí socha Jana Nepomuckého od roku 1766, na Sovinci před kostelem od r. 1729. Sochu v kostele sv. Jakuba Většího v Dolní Moravici vytvořil kolem roku 1800 J. Mather, socha u silnice pochází z roku 1751, Jana Nepomuckého s královnou Žofii najdeme i na spodní části podstavce pilíře pozoruhodného sousoší sv. Trojice z roku 1752. Pro kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích u Rýmařova namaloval obraz Jana Nepomuckého F. Körner v roce 1865. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící dnes poblíž potoka u obecního úřadu ve Václavově, patří mezi nejcennější kulturní památky této obce.

  M. Marek

  Socha sv. Jana Nepomuckého v Břidličné. Foto I. Dokoupil,  2005.
  Rýmařovsko