Petrovy kameny (1446 m n.m.) – výhled - skály

  Petrovy kamenyPetrovy kameny jsou vrcholová skalní hradba na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, na rozsoše Vysoké hole, 1,5 km jižně od Pradědu, cca 300 m od hlavní hřebenové turistické cesty.

  Skalní útvar tvořený silně zbřidličnatělým, málo odolným fylonitem (tlakově silně postižené různé výchozí horniny, v tomto případě granitoid) je vysoký 7 metrů a jeho šířka dosahuje 25 metrů. Na kamenech je umístěna pamětní deska, která připomíná památku brněnského přírodovědce F. A. Kolenattiho, který v polovině 19. století zkoumal jesenickou přírodu a poblíž Petrových kamenů zahynul.
  Na Petrových kamenech byla vyhlášena přírodní rezervace, která byla začleněna do Národní přírodní rezervace Praděd. V okolí Petrových kamenů se nacházejí zbytky polygonálních, mrazem tříděných půd. Cílem ochrany území je zejména zachování druhového bohatství subalpínské květnaté nivy, okolních alpinských holí a vegetace vrcholové skály, která hostí vegetaci endemickou spolu s dalšími vzácnými rostlinnými druhy (mechy, lišejníky, zvonek vousatý, vrba bylinná, lipnice jesenická a další).
  V minulosti byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sabatů.
  Od Petrových kamenů je kruhový rozhled na Praděd, na masiv Mravenečníku do údolí Divoké Desné i Bílé Opavy.
  Na severních a severovýchodních svazích Petrových kamenů je vybudován významný lyžařský areál s několika vleky, který vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce patří k nejvyhledávanějším na Moravě.
  Přístup: značené turistické cesty se Petrovým kamenům ve vzdálenosti cca 300 m vyhýbají, vstup ke skále je zakázán, v zimě však je povoleno lyžování.

  Rýmařovsko