divadlo11Městské divadlo Rýmařov úvádí komorní muzikál "Dva na smetišti" 23. dubna 2018 v 19 hodin v Městském divadle Rýmařov. Předprodej vstupenek v IC Rýmařov od 27. 3. 2018 a na místě v pokladně divadla. Vstupné: 100,- Kč; majitelé adoptovaných sedaček mají opět 15% slevu.

    logoMěstské muzeum Rýmařov, galerie Pranýř vás zve na výstavu fotogafií - historické hřbitovy od 7. 4. do 3. 5. 2018. Výstava představuje pohled na mnohdy neutěšený stav historických hřbitovů v České republice, zejména pak bývalých sudet. Prostřednictvím fotografií upozorňuje na často tristní stav hřbitovů německých, židovských, ale i českých obyvatel. A je i pohledem na nás a na náš přístup k tomuto specifickému kulturnímu dědictví. www.muzeumrymarov.cz, facebook: Městské muzeum Rýmařov, www.omniumos.cz

    přroda 1V termínu 14.7. - 20.7.2018 proběhne v Rýmařově a jeho okolí setkání mladých lidí ve věku 15 - 18 let. Jedná se o 23. ročník mezinárodního projektu s názvem "A World of Friends". Účastníci pocházejí ze sedmi států a v Rýmařově a okolí se budou zajímat o ekologii našeho regionu - Jesenicka. Název je "Člověk - příroda - životní prostředí". Projekt připravila SSOŠ Prima s. r. o. ve spolupráci s Městem Rýmařov.

     

    Rýmařovsko