Městské muzeum Rýmařov bylo založeno v roce 1901 místním podnikatelem a představitelem města Wilhelmem Ludwigem. Instituce nabízí řadu zajímavých expozic: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů a geologie jižního Jesenicka. Součástí muzea je Galerie Octopus, ve které jsou každý měsíc pořádány výstavy. Externí součástí muzea je i geologická expozice Hrádek a expozice "Dějiny textilnictví na Rýmařovsku" v budově Hedvy na Opavské ulici.

  Řezbář Halouzka a jeho dílaPradědova galerie leží v obci Jiříkov. Plocha areálu se rozkládá na ploše 8 ha. Mezi největší dominanty patří největší socha Děda Praděda, která je 10,4 m vysoká a váží 15 tun. Po domluvě je možná prohlídka s výkladem k jednotlivým sochám včetně předvedení řezbářské práce. V každém sektoru galerie je mluvící socha, která umí podat výklad ke každé sekci zvlášť v jazycích čeština, angličtina, němčina, polština, francouzština, ruština a japonština.

  Expozice ve věži kostela sv. AugustinaVěž kostela sv. Augustina v Sovinci, která v minulosti sloužila k obraně hradu, jako vězení s hladomornou a posléze jako kostelní zvonice, dnes ve svém interiéru ukrývá soukromé muzeum. Vzniklo před sedmi lety, poté co byl kostel sv. Augustina navrácen řádu německých rytířů. Kromě dokladů o historii, osobnostech a současnosti řádu německých rytířů a o jeho působení na sovineckém panství muzeum nabízí i zajímavé exponáty vztahující se k hradu obecně.

  Interiér muzea na Kapličkovém vrchuSoukromé Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce bylo založeno v září roku 1994. Základem budoucího muzejního fondu se stal archeologický materiál, postupně získávaný při povrchových sběrech v Malé Morávce od 19. dubna 1984. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější nálezy v Malé Morávce pochází z lokality na Kapličkovém vrchu, zcela přirozeně se nabídlo využít pro muzejní expozici budovu čerstvě rekonstruované, ale nevyužité kaple postavené okolo roku 1690. Od roku 1996 má muzeum svou stálou expozici. Jejím jádrem jsou archeologické nálezy z lokalit na Kapličkovém vrchu, nálezy ze štoly na Solném vrchu a z lokality z pravého břehu Bělokamenného potoka. Spolu s dalšími mladšími exponáty mapuje toto jádro expozice dlouhodobé osídlení údolí Bělokamenného potoka a s ním spojenou železnorudnou těžbu.

  Muzeum v Bruntále je přímým kontinuálním pokračovatelem městského muzea, jehož počátky spadají do let 1898 až 1907, kdy z muzejní společnosti vznikl muzejní spolek. V roce 1915 získalo muzeum koupí tzv. Gabrielova domu na náměstí svou první budovu. Bruntálské muzeum, které je od roku 1953 muzeem okresním, převzalo postupně do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese: zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, zříceninu hradu Sovince a kosárnu v Karlovicích. V současné době muzeum provozuje vedle zámecké interiérové expozice v Bruntále dalších šestnáct expozic muzejních. Výstav muzejních a moderního výtvarného umění koná muzeum v průměru 13 až 15 ročně.

  Renesanční, klenutá kaple zasvěcená sv. Alžbětě sloužila přilehlému lazaretu. V 18 století získala novogotický vzhled. Snahou Galerie je realizovat výstavy dle výstavních plánů se zaměřením na prezentaci škol, regionální výtvarníky a umělce s tím, že výstavní prostory by měly být zpřístupněny především mladé generaci, u níž je absence takových příležitostí nejvíce znatelná.

  Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací, zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk). První ze dvou stálých expozic Vlastivědného muze v Jeseníku je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. 

  Říčka Olešnice po miliony let ukládala zlato do náplavů a již v dávných dobách se zde těžilo. V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudný mlýn, zhotovené podle dobových nákresů. Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata. Naučná stezka Vás dovede i k místu s obdivuhodným optickým klamem, kde „voda teče do kopce". Ve Zlatých Horách se již konalo mistrovství Evropy, ale i České a Slovenské republiky v rýžování zlata, každoročně se tu koná soutěž o Zlatou pánev starosty města.

  V obci Česká Ves u Jeseníku se od roku 1999 nachází ojedinělé muzeum motocyklových veteránů, jehož překrásné stroje si jistě nenechá ujít žádný milovník starých vozidel. V muzeu se nachází sbírka historických motocyklů, automobilů, historický nábytek, klubové trofeje, dokumentace motoristického hnutí jesenického regionu, prezentace úspěchů známých závodníků z autokrosu, motokár, silničních motocyklů a dalších.

  Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šumperku, objektu v parku v centru města. V rámci expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy Vlastivědného muzea v Šumperku si prohlédnete to nejpozoruhodnější z rostlinné a živočišné říše Šumperska a Jesenicka. Expozice zahrnuje barevné fotografie, pravé mechorosty, lišejníky a houby, lastury, odlitky, preparáty ryb i živé exponáty v akváriu. Najdete zde také expozici mapující dějiny severozápadní Moravy.

  Ve Velkých Losinách se nachází proslulá výrobna papíru, založená v polovině 16. století. Tato ojedinělá technická památka je evropským unikátem. Po celá čtyři staletí nepřetržitého provozu se zde papír vyrábí tradičním manufakturním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Klasicistní budova výrobny s vysokou mansardovou střechou skrývá ve svém krovu i rozlehlou sušárnu papíru. Prohlédnout si můžete kromě expozice vztahující se k historii výroby i část dílen, kde na vlastní oči uvidíte zhotovování papíru. Prodejna nabízí široký sortiment výrobků z ručního papíru, grafické listy předních výtvarných umělců a mnoho dalšího.
  Unikátní areál významné technické památky byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

  Lafaettův dům V obci Ryžoviště byl v roce 1792 zajat uprchlý La Fayette (Lafayette), vrchní velitel francouzké armády a také hrdina amerických válek za nezávislost. Dům, ve kterém byl vězněn před převozem na Sovinec, je dnes nazýván Lafayettův dům. Rekonstruovaná stavba v horní části náměstí je soukromým majetkem a pro veřejnost není přístupná. Malá expozice o historii obce a o Lafayettovi je umístěna v budově Obecního úřadu Ryžoviště. Návštěvu je možné domluvit na obecním úřadu osobně nebo telefonicky

  Skanzen se nachází se v malebném podhůří v Jeseníkách, na okraji obce Dolní Moravice. V jeho blízkosti je řada významných památek a památných míst, cyklotrasy, turistické i běžecké trasy včetně stylových penzionů sloužících k rekreaci a odpočinku s výbornou kuchyní. Návštěvníci mohou shlédnout expozici, zaměřenou na historii dobývání a kutání nerostných surovin na Jesenicku. Expozice je rozdělena do přízemí a podkroví Skanzenu Jesenicka a zahrnuje exponáty minerálů a hornin, důlní techniky, uměleckých předmětů hornictví. K venkovní expozici patří důlní vozík, který si návštěvníci mohou také prohlédnout. Expozice je pojata interaktivní formou, kdy si návštěvníci mohou dle svého zájmu  zjistit informace o expozici, exponátech, nalezištích nebo z pohledu dobývaní nerostných surovin zajímavých míst v blízkém okolí na interaktivní tabuli, která je umístěna v přízemí Skanzenu s možností audioprůvodce. V podkroví je umístěn dataprojektor a promítací plátno, pakliže by návštěvníci chtěli shlédnout o expozici krátký film.

  Hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London – krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška. V Horním Městě vznikla hornická stezka, tedy hornické muzeum v přírodě. Jsou na ní umístěny čtyři repliky starých důlních zařízení, dále zde najdete informační tabule, které obsahují povídání o dolování, hornících, starých důlních zařízeních apod. Inspirací k vytvoření naučné stezky a hornického muzea v přírodě nám bylo obšírné dílo jednoho z největších učenců renesanční Evropy – Gregoria Agricoly.

  Galerie Marie Kodovské sídlí v domě, ve kterém v letech 1946 až 1992 žila a tvořila významná art brut malířka a básnířka MARIE KODOVSKÁ (1912-1992).

  Výtvarné dílo malířky a básnířky Marie Kodovské (1912 – 1992) se v současném uměleckohistorickém bádání řadí ke skupině výtvarných prací tzv. art brut (umění v původním, surovém, syrovém stavu), nebylo tomu tak však od prvopočátku. Tím, že Kodovská patřila k tehdejší dělnické pracující třídě, a ve svém volném čase se věnovala psaní básní a později malování obrázků, představovala tzv. „prostého umělce z lidu“, jejichž díla se souhrnně označovala za naivní.

  Rýmařovsko